ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Α΄ ΤΑΞΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2022-2023, 21-02-2022

Εγγραφές Α΄Τάξη: 1-20 Μαρτίου

ΔΕ-ΠΑ 9:00-11:00

 

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν  από 1 έως 20 Μαρτίου 2022  τηρουμένων των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

 

Ημέρες & ώρες εγγραφών: Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-11:00

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

1.Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (από την ιστοσελίδα ή το σχολείο)

2.Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας [Αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ].

3.Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

4.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή ΑΔΥΜ [από την ιστοσελίδα ή το σχολείο]

5.Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

6.Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Για τους αλλοδαπούς μαθητές πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, εάν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

 

Η εγκύκλιος

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

ΑΔΥΜ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

 

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία υποβάλλονται με αυτοπρόσωπη παρουσία του γονέα-κηδεμόνα.

Παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)