Αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα (embracing diversity-9), 15.05.2021

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί
Μαρία Πετροπούλου
Χρύσα Σώρρα
Αναστασία Γκιόκα
Το ταξίδι της Συμπερίληψης συνεχίζεται….
 

Η δραστηριότητα αφορά όλη την τάξη. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και ξεκινούν να σκέφτονται σε τι βαθμό εφαρμόζει η τάξη τους τη συμπερίληψη. Οι σκέψεις των ομάδων καταγράφονται σε ένα… burger.

Στα 2 ψωμάκια του burger, γράφουν τα δύο σημεία στα οποία η τάξη βοηθά τα παιδιά να νιώθουν ενταγμένα.

Στο κέντρο αποφασίσουν τον πιο σημαντικό / βοηθητικό / χρήσιμο τρόπο τονίζοντας τους τρόπους με τους οποίους πιστεύουν ότι η τάξη θα βελτιωθεί στην συμπερίληψη των ατόμων.

Γύρω από το burger να σημειώσουν έναν ή δύο πράγματα που θα μπορούσε να κάνει η τάξη ώστε να βελτιωθεί.

Στη συνέχεια οι μαθητές θα προβληματιστούν και θα αναζητήσουν λύσεις σχετικά με το εάν το σχολείο στο οποίο περνούν τις περισσότερες ώρες, εφαρμόζει αρχές της συμπερίληψης των ατόμων.

Ως αφόρμηση τη δήλωση:

«Το σχολείο μας είναι αποτελεσματικό στη συμπερίληψη των ατόμων»;

Χρειάζεται να σκεφτούν και να καταγράψουν τρία πράγματα:

1. Το σχολείο έχει υιοθετήσει αρχές για τη συμπερίληψη των ατόμων;

2. Το σχολείο θα μπορούσε να βελτιώσει τη συμπερίληψη των ατόμων;

Αυτές οι απόψεις θα προωθηθούν στην ομάδα που είναι επιφορτισμένη με την εύρεση τρόπων για τη καλύτερη συμπερίληψη των ατόμων από το σχολείο. Επομένως, είναι σημαντικό οι ομάδες να σκεφτούν όσο πιο διεξοδικά γίνεται.

 

 

Σκέψεις ομάδων (burger)

 

Σκέψεις ομάδων (Προτάσεις)