Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα», 10.06.2021

Άνοιξε η πλατφόρμα για τους δικαιούχους

έως Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 66702/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα».

Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ

 

Ενημέρωση

Επεξηγηματικό κείμενο για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»

Η αφίσα