ΕΠΕΙΓΟΝ: Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες. Για την τρέχουσα εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

 

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 50209/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με θέμα «Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19» και συνημμένα τη σχετική ΚΥΑ και παρακαλούμε για την εφαρμογή τους.

 

 

Εγκύκλιος για ΣΕΛΦ-ΤΕΣΤ

ΦΕΚ ΓΙΑ ΣΕΛΦ-ΤΕΣΤ 

Συνοπτικές Οδηγίες

Σχολική Κάρτα για COVID-19