Συζητώντας και στηρίζοντας τα παιδιά και τους εφήβους για τον Covid-19-Χρήσιμες επισημάνσεις για γονείς, 19.04.2021

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Ψυχολογίας
Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας

 

Στο έγγραφο παρουσιάζονται βασικές αρχές για την υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων σε ανάλογες συνθήκες.

 

Εδώ το έγγραφο