Επικοινωνία και όρια (ΕΔΕΑΥ), 22.03.2021

Υπεύθυνοι ΕΔΕΑΥ
Μακρή Φωτεινή-Κοινωνική Λειτουργός
Τσαγρή Κωνσταντίνα-Ψυχολόγος
Το να θέτεις όρια δείχνει ότι σέβεσαι και φροντίζεις τον εαυτό σου...

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

σας επισυνάπτουμε  την παρουσίαση με θέμα "Επικοινωνία και όρια"

των υπεύθυνων ΕΔΕΑΥ  του σχολείου μας

 

Εδώ η παρουσίαση