Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022, 26.02.2021

Οι εγγραφές άρχισαν [1-20Μαρτίου]

τηλ 2741022321 εργάσιμες ημέρες και ώρες από 11:30-13:30

 

Οι εγγραφές στην Α' τάξη θα πραγματοποιηθούν

 

από τις 1 έως τις 20 Μαρτίου 2021, ύστερα από τηλεφωνική προσυνεννόησηγια την τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού

τηλ 2741022321 εργάσιμες ημέρες και ώρες από 11:30-13:30

Τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α΄ τάξη θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015

 

Δικαιολογητικά εγγραφών

Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Χορηγείται και από το σχολείο)

Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

   Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

   Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, όταν αυτό δεν εμφανίζεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ.

 

Από τη Διεύθυνση

Μπορείτε να ενημερωθείτε και από την ιστοσελίδα του σχολείου

Εγγραφές στα Δημοτικά

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΑΔΥΜ)

Αίτηση Ολοήμερου