Ομάδα Διαχείρισης _Τask Force, Διαχείριση περιστατικών covid_19, 8.1.2021

Τηρούμε τους κανόνες υγιεινής
(συνεχής ενημέρωση)

 

Ομάδα Συντονισμού (Τask Force) για τη διαχείριση τυχόν περιστατικών COVID-19 στα σχολεία, από Δευτέρα 30.11.20 μεταφέρεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Εδώ το διαβιβαστικό

 

Εδώ η εγκύκλιος