Πρόσβαση στο ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό της ΥΣΜΑ -2020-2021– (Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης), 30.12.2020

Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης-ένας νέος κόσμος

 

Ο Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) ………….. με στόχο τη συνέχιση της υποστήριξης της σχολικής διαδικασίας και τον εμπλουτισμό των μαθημάτων που αφορούν στην ιστορία, αρχιτεκτονική, γλυπτική αλλά και την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης, μας γνωστοποιεί τις δυνατότητες ανοιχτής πρόσβασης στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται αναρτημένο στο «Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τηνΑκρόπολη» (http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/ ), καθώς και άλλες εκπαιδευτικές επιλογές (σχετικό έγγραφο).

 

Στο AcropolisMuseumKinds μπορείς να διασκεδάσεις και με άλλες απίθανες δραστηριότητες:

https://acropolismuseumkids.gr/

 

Εδώ το έγγραφο