Τάξη Ε΄: Ανακύκλωση, Τρίτη 28/03/2019

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός
Μαρία Καπουράλου ΠΕ06
Ανακύκλωση-Δεν πετάμε τίποτε


Στα πλαίσια του κεφαλαίου 5 του βιβλίου των Αγγλικών της Πέμπτης δημοτικού το οποίο σχετίζεται με την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος, οι μαθητές προχώρησαν σε μια εικαστική δημιουργία με σκοπό να αναπαράγουν το λεξιλόγιο του κεφαλαίου και να ευαισθητοποιηθούν πάνω στο θέμα.

 

anakikloisi-1-web-web
image1-web
image1_1-web
image2-web
image2_1-web
image3-web
image3_1-web
1/7 
start stop bwd fwd