Αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα (embracing diversity-1), 21.01.2021

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί
Μαρία Πετροπούλου
Χρύσα Σώρρα
Αναστασία Γκιόκα
Η ισότιμη ευκαιρία διαφέρει από την ισότητα των ευκαιριών

Στην αριστερή εικόνα παρουσιάζεται η ισότητα των ευκαιριών: η παροχή της ίδιας βοήθειας σε κάθε άτομο για την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος. Αυτό φαίνεται δίκαιο, αλλά αν παρατηρήσουμε καλά θα δούμε ότι αποτυγχάνει να παρέχει στα άτομα όσα πραγματικά χρειάζονται.

Στη μεσαία εικόνα παρουσιάζεται η ισότιμη ευκαιρία: κάθε άτομο λαμβάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Η βοήθεια είναι διαφορετική για κάθε άτομο, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η εστίαση στην ισοτιμία αντί στην ισότητα μπορεί να είναι μια σημαντική αλλαγή που πρέπει να κάνουν τα άτομα ως μέρος της πορείας τους προς τη συμπερίληψη.

Στην τελευταία εικόνα παρουσιάζεται ο στόχος των πολιτικών της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης: θα πρέπει να αρθούν όσο το δυνατόν περισσότερα εμπόδια αντιμετωπίζουν όλοι οι μαθητές/τριες στη μάθηση.

Πηγή: In School

 

Στοιχεία εικόνας:
Πηγή: Interaction Institute for Social Change
Καλλιτέχνης: Angus Maguire

 

Equality-Equity-Liberation-1024x496 Small 

Οι μαθητές/τριες γράφουν