Τάξη Δ1: Το δικό μας μήνυμα μέσα από την Αλφαβήτα, 6.3.2020

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί
Δήμητρα Τσιακουμάκη
Αναστασία Πεπέ
ΟΧΙ στη Βία,  ΝΑΙ στη Φιλία

 

Α-γαπώ τον συνάνθρωπό μου.
Β-ρίσκω δύναμη.
Γ-ελάω δυνατά. 
Δ-ίνω χαρά στους γύρω μου.
Ε-πιλέγω να νοιάζομαι για τους φίλους μου.
Ζ-ητώ βοήθεια.
Η-ρεμώ όταν χρειάζεται.
Θ-έλω όσα έχω.
Ι-κανοποιούμαι με αυτά που κατακτώ.
Κ-ρατάω το λόγο μου.
Λ-έω πάντα την αλήθεια.
Μ-οιράζομαι.
Ν-οιάζομαι για τους άλλους.
Ξ-επερνάω τους φόβους μου.
Ο-νειρεύομαι έναν καλύτερο κόσμο.
Π-ροσπαθώ για αυτό.
Ρ-ωτάω για να μαθαίνω.
Σ-τοχεύω ψηλά.
Τα-ολμώ.
Υ-ιοθετώ μια καλή συνήθεια.
Φ-ροντίζω τον εαυτό μου και τους γύρω μου.
Χ-αμογελώ.
Ψ-άχνω το καλό και το επιβραβεύω.
ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ  Η ΖΩΗ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ!!!

 

24 γράμματα! 24 διαφορετικά σύμβολα. Όλα διαφορετικά,  όμως τόσο ίδια! Ίδια γιατί έχουν την ίδια αξία, την ίδια δύναμη και τον ίδιο σκοπό

* ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ*!

Κανένα δεν υπερέχει του άλλου. Αν χαθεί ένα, τότε ο σκοπός δεν θα υλοποιηθεί.

Έτσι και εμείς, είμαστε μια ομάδα, μια γροθιά σαν την Αλφαβήτα. Μάθαμε να αγαπάμε και να σεβόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας, μάθαμε ακόμη να αγαπάμε και να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα. Τι χρώμα θα είχε η ζωή, αν δεν ήμασταν όλοι διαφορετικοί; Τα παιδιά του Δ1 λοιπόν συνεργάστηκαν με την Αλφαβήτα για έναν κοινό σκοπό. Να στείλουν ένα όμορφο μήνυμα!

* ΟΧΙ στη Βία,  ΝΑΙ στη Φιλία!! 

 

20200306_123919-web
20200306_124013-web
20200306_124509-web
20200306_125205-web
20200306_125349-web
20200306_125358-web
20200306_125402-web
20200306_125403-web
1/8 
start stop bwd fwd