Καλή Σχολική Χρονιά

kali-sxolxr-300x164-web

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

                    

8:00΄- 8:10΄

10΄

Υποδοχή μαθητών

8:10΄- 9:40΄

90΄

1η διδακτική περίοδος ( 1η και 2η  ώρα)

9:40΄ - 10:00΄

20΄

Διάλειμμα

10:00΄ - 11:30΄

90΄

2η  διδακτική περίοδος ( 3η και 4η  ώρα)

11:00΄ - 11:45΄

15΄

Διάλειμμα

11:45΄ - 12:25΄

40΄

5η  ώρα

12:25΄ - 12:35΄

1Ο΄

Διάλειμμα

12:35΄ - 13:15΄

40΄

6η  ώρα

13:15΄ - 13:25΄

10΄

Διάλειμμα

13:25΄ - 14:00΄

40΄

7η  ώρα

koinoniko-front2