Καλή Σχολική Χρονιά

kali-sxolxr-300x164-web

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 12-13

                                      ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

 

Α΄

18

14

32

Β΄

24

15

39

Γ΄

20

17

37

Δ΄

18

22

40

Ε΄

23

19

42

ΣΤ΄

33

26

59

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

136

113

249

koinoniko-front2