ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 13-14

ΤΑΞΗ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Α΄

15

27

42

Β΄

21

13

44

Γ΄

20

15

35

Δ΄

21

16

37

Ε΄

15

22

37

ΣΤ΄

20

16

36

ΣΥΝΟΛΟ

112

109

221