Μη λειτουργία σχολικών μονάδων λόγω εκλογών, 28-5-2019

Ευρωεκλογές
Περιφερειακές
Δημοτικές
Κοινοτικές

 

Σας γνωστοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ1/79634/ΓΔ4/20-05-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του ΥΠΠΕΘ που αφορά στη λειτουργία των σχολικών μονάδων Αθμιας και Βθμιας Εκπ/σης λόγω των επικείμενων εκλογών.

 

Εδώ το διαβιβαστικό

 

Εδώ η εγκύκλιος

 

Εδώ οδηγίες