Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων & Δημοτικών σχολείων

 

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου τα δημοτικά σχολεία της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

 

Εδώ η σχετική εγκύκλιος για τα Δημοτικά

 

 

Εδώ η σχετική εγκύκλιος για τα Νηπιαγωγεία