ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Ξεκινούν  οι εγγραφές των μαθητών/τριών στα Σχολεία Δ/βάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
για το σχολικό έτος 2019-2020
 

Εδώ η εγκύκλιος