Ένταξη του σχολείου μας στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019, 4-9-2018

«Δεν πρέπει να διδάσκουμε μόνο τα σπουδαία βιβλία, αλλά και την αγάπη για το διάβασμα», Ημέρα Βιβλίου, 23.04.2018

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται οι 913 Σχολικές Μονάδες που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019.

 

Ανάμεσα σε αυτές έχει συμπεριληφθεί και το σχολείο μας (με αύξοντα αριθμό 855) ύστερα από αίτημα που υπέβαλε ο Σύλλογος Διδασκόντων (Πράξη 41η/29-03-2018).

 

Πατήστε εδώ για το ΦΕΚ