Δ.Σ 2014-15

 

Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΠΠΗ 
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Γ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΔΑΛΑΚΛΗ ΟΣΙΑ
 ΤΑΜΙΑΣ        ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
 ΜΕΛΟΣ               ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ