Ίδρυση συλλόγου «Οι Φίλοι των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου Κορινθίων» με έδρα το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, 13-01-2018

Σκοπός των φροντιστηρίων ήταν και είναι να βοηθηθούν παιδιά οικογενειών του ευρύτερου Δήμου Κορινθίων με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τα οποία έχουν θέληση για μόρφωση και πρόοδο.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Φροντιστηρίων ιδρύθηκε ο σύλλογος με την επωνυμία «Οι Φίλοι των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου Κορινθίων» με έδρα το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου.

Ο σύλλογος έχει ως σκοπό

Να διαδώσει και να προωθήσει τον θεσμό των «Κοινωνικών Φροντιστηρίων» σε όλες τις μορφές του.

Να προάγει το Κοινωνικό, πνευματικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο των μαθητών, καθηγητών, εθελοντών και γενικότερα των δημοτών του Δήμου Κορινθίων.

Ίδρυση του Συλλόγου