ΣΥΛΛΟΓΟΣ « ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», 5-2-2018

Παρουσιάζουμε ένα μικρό ιστορικό ενεργειών και δράσεων από 13/02/2017 έως και 05/02/2018

Το Ιστορικό