ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΚΦΕ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ.