ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Επίσκεψη μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του Σχολείου μας στο νέο Μουσείο

της Ακρόπολης.