Τάξη Ε2, Κάνω το σχολείο μου συμπεριληπτικό-Αξίες της συμπερίληψης, 22.03.2022

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί
Καντζούρα Μαρία ΠΕ70
Μπόζνου Ελένη   ΠΕ70
Παρσάνου Μαρία   ΕΒΠ
Αγωνιζόμαστε για τις αξίες

 

Με τους μαθητές του τμήματος της πέμπτης τάξης πραγματοποιήσαμε τη δραστηριότητα «αξίες της συμπερίληψης». Αρχικά έγινε συζήτηση με τους μαθητές προκειμένου να κατανοήσουν με σαφήνεια τη σημασία της λέξης «αξίες». Στη συνέχεια ζητήθηκε από τον κάθε μαθητή να γράψει σε τρία χαρτάκια που τους δόθηκαν τρεις αξίες που είναι σημαντικές γι’ αυτούς.

Σε ένα δέντρο που είχαμε σχεδιάσει, ένας ένας μαθητής τοποθετούσε την κάθε αξία του σε διαφορετικό σημείο τους δέντρου- ρίζες, κορμός, κλαδιά- ανάλογα με την σημασία που έχει κάθε μια γι’αυτόν. Στόχος ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ότι οι αξίες προέρχονται από μέσα μας. Τις περισσότερες φορές δεν τις παρατηρούμε, είναι απλώς μέρος του εαυτού μας, είναι πολύ σημαντικές, καθώς επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και εκδηλώνουμε συμπεριφορές στην καθημερινότητά μας. Στο τέλος το δέντρο των αξιών τοιχοκολλήθηκε στον τοίχο της τάξης.

 

 

processed-05d6e19d-140b-4e6f-9934-f08bdd3b3983_cek1nbmv-web
processed-3678d0db-659d-4eea-b42b-ad088bee4582_u2ejuz2q-web
processed-36899791-591d-4b6d-a5ad-8108c2ca311a_ymhpsnar-web
processed-45f087c1-b521-4541-a558-fdbf884996fb_nr7gn92p-web
processed-5b9f3424-fc52-447c-9e59-12cd3ebd5ff3_ybulctdj-web
processed-ad45ffde-5a6c-4cea-bd1c-3dfac2f79d49_hfkvd774-web
processed-c3447c61-0b72-422d-8b13-f4e3ab6f82f2_tatcktyh-web
processed-f260bf02-f8b8-497b-a58f-739994cae73e_zqan3grk-web
values_tree_0-web
1/9 
start stop bwd fwd