Τάξη ΣΤ, Playing with jigsaw planet puzzle… 5-4-2022

eΤwinning Library Festival#SkillsLabs Ελλάδα
Κωνσταντίνα Ζαφείρη ΠΕ06
Αναστασία Γκιόκα     ΠΕ70
I learn by playing
The students had a lot of fun playing jigsaw planet puzzle!!!
1a
1b
1d
1e
44
45
46
49
50
51
54
60
62
63
ba-web
bp-web
jig-web
jigsaw_puzzle
vae-web
01/19 
start stop bwd fwd