Τάξη ΣΤ, Κώδικας δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (netiquette) 16-02-2022

etwinning Library Festival SkillsLabsΕλλάδα
Κωνσταντίνα Ζαφείρη  ΠΕ06
Αναστασία Γκιόκα      ΠΕ70
Netiquette: Internet Behavior Protocol

 

Οι μαθητές/τριες της Στ τάξης συμπλήρωσαν το σχετικό κουίζ για την ανίχνευση των πρότερων γνώσεων για το netiquetteμε τη χρήση googleforms. Σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα.

Within the context of our «Promoting digital skills and innovation» project, we created this netiquette short quiz in order to investigate and ascertain prior knowledge. At the end of the program the test will be repeated.

 

Το quiz

Τα αποτελέσματα

 

c19e873a2 opt

 

It is interesting to study the children ‘s results about Netiquette