Ενδοσχολική επιμόρφωση, 26-01-2022

Ελένη Μπερδούση
Αγγελική Τσαμπουράκη
Αναστασία Γκιόκα
Δίκτυο σχολείων: συνεργασία 1ο & 3ο ΔΣ Κορίνθου

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της σχολικής μονάδας με τίτλο Δράσεις επιμόρφωσης στη διδακτική αντικειμένων και στη συναισθηματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας (8ος άξονας-Πράξη 8η/05-11-2021) και της πραγματοποίησης ενδοσχολικής επιμόρφωσης (Άρθρο 95 & 96 του Ν 4823/03-08-2021/Αρ. Φ.136) υλοποιήθηκε διαδικτυακή ενδοσχολική επιμορφωτική δράση των εκπαιδευτικών του1ου & 3ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου με θέμα: «Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη. Το λαϊκό παραμύθι ως γέφυρα ανάμεσά τους.Βιωματικό Εργαστήριο» διάρκειας δυόμισι (2 1/2) ωρών που συνδιοργανώθηκε από τη Διευθύντρια του 1ου Δ.Σ. Κορίνθου κ. Α. Γκιόκα ΠΕ70, τον Διευθυντή του 3ου Δ.Σ. Κορίνθου κ. Ηλ. Γεραρή ΠΕ70 και τις εκπαιδευτικούς κ. Ε. Μπερδούση ΠΕ70 και κ. Α. Τσαμπουράκη ΠΕ70 του 1ου Δημοτικού Σχολείου και πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως την Τετάρτη 26/01/2022 και ώρα 18.00- 20.30 (αρ. Πράξης 35η/4-2-2022 1ου Δ.Σ. Κορίνθου και αρ. Πράξης 11η/3-2-2022 3ου Δ.Σ. Κορίνθου).

Βασική εισηγήτρια :

κα. Μαρία Παπανικολάου Ιστορικός, Συγγραφέας, Αφηγήτρια

 

Η παραπάνω δράση αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της λειτουργίας του σχολείου ως επαγγελματικής κοινότητας μάθησης που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (Webex Meetings).

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Μαρία Παπανικολάου που μας ταξίδεψε με τον δικό της τρόπο στον κόσμο του παραμυθιού και μας έδωσε ιδέες για την αξιοποίησή του στη σχολική διαδικασία. Επίσης την ευχαριστούμε για το χρήσιμο υλικό που μας προσέφερε, καθώς επίσης και την ομάδα της συμμετέχουσας νηπιαγωγού κ. Άννας Δημήτρουλα για τις προτάσεις αξιοποίησης του παραμυθιού που αναφέρθηκε στη συνάντηση αυτή.

Χρήσιμο υλικό

 

Εν αρχή ην ο λόγος

Προφορικότητα και εγγραματοσύνη

Τι είναι το παραμύθι

Το τεντζεράκι

Ασκήσεις

Το τεντζεράκι-Προτάσεις για αξιοποίηση